احداث ۴ ایستگاه و هواکش های میان تونلی و ۵۲۰۰ متر تونل فاز ۴ خط ۳ مترو تهران

محل اجرا: تهران – بزرگراه صیاد شیرازی
کارفرما: شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
زمینه فعالیت‌های پروژه:

 • طراحی روش اجرا به صورت زیرزمینی
 • اجرای عملیات:
  • حفاری
  • سازه نگهبان
  • سازه‌های اصلی و جانبی
  • سازه‌های دسترسی و هواسازها
  • شفت‌های اضطراری و هوارسان‌ها
 • عملیات نازک‌کاری ایستگاه
 • اجرای هواکش میان تونلی ایستگاه‌ها

توضیحات تکمیلی:

خط 3 مترو:
خط 3 متروی تهران به طول ۳۳ کیلومتر از تقاطع بزرگراه های آیت الله سعیدی و آزادگان در جنوب غرب شهر تهران شروع شده و در بزرگراه لشگرک خاتمه می یابد. با توجه به سیاست های کارفرما احداث خط ۳ به پنج فاز اجرایی تقسیم شد که پس از برنده شدن در مناقصه مربوطه در اواخر سال ۱۳۸۷، احداث فاز چهارم در قالب پیمان EPC به مشارکت آبسا-گنو واگذار گردید.

فاز ۴ خط ۳ مترو:
فاز چهارم خط ۳ متروی تهران، شامل ۵ ایستگاه، ۵ هواکش میان تونلی و ۵۲۰۰ متر تونل بوده که از میدان سبلان در بزرگراه صیاد شیرازی شروع و پس از پل مغان و صنایع دفاع پایان می‌یابد. مشارکت آبسا-گنو، تدارک و اجرای شش کیلومتر از مسیر خط ۳ متروی تهران، شامل ۴ ایستگاه T3, S3, R3, Q3 به همراه هواکش های میان تونلی را به روش زیرزمینی انجام داده است. انجام به روش زیرزمینی با حداکثر عمق خط پروژه ۳۵/۵ متر، باعث گردید که بسته شدن ضلع شرقی اتوبان صیاد شیرازی منتفی گردیده، تداخل با تاسیسات شهری به حداقل رسیده، و از اراضی اطراف بزرگراه به عنوان دسترسی به مسیر استفاده گردید.

کارگاه مرکزی:
با عنایت به سرعت برنامه ریزی شده برای کار و نیز لزوم کنترل کامل و ناکافی بودن زمین تخصیص یافته کارگاههای دیگر جهت استقرار کلیه تجهیزات لازم، در شمال ایستگاه S3، کارگاه مرکزی پروژه احداث گردید. این کارگاه ضمن جای دادن کلیه پرسنل ستاد مرکزی پروژه در سطوح مختلف، سرویس‌هایی از قبیل بتن آماده، تامین فضای دپو، باسکول، آزمایشگاه و . . . را به کلیه کارگاههای مسیر ارائه می‌نمود.