عملیات سازه و نازک‌کاری و تأسیسات ایستگاه مترو دروازه دولت (J4) و هواکش میان‌تونلی و تونل مربوطه

محل اجرا: تهران – دروازه دولت
کارفرما: شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مدت پروژه: ۱۳۸۷ – ۱۳۸۵ (۱۵ ماه)
زمینه فعالیت‌های پروژه:

 • طراحی روش اجرا به صورت زیرزمینی
 • اجرای عملیات:
  • حفاری
  • سازه نگهبان
  • سازه‌های اصلی و جانبی
  • سازه‌های دسترسی و هواسازها
  • شفت‌های اضطراری و هوارسان‌ها
 • عملیات نازک‌کاری ایستگاه
 • اجرای هواکش میان تونلی آذرنوش