فاز اول و فاز دوم مجتمع صنعتی پالایشگاه فروآلیاژها (تولید فروکروم و فرومنگنز)

محل اجرا: بندرعباس – رودان
کارفرما: شرکت معادن فاریاب
مدت پروژه: ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰ (۵۰ ماه) – فازهای ۱ و ۲
زمینه فعالیت‌های پروژه:

 • کوه‌بری و عملیات خاکی
 • محوطه‌سازه
 • نصب اسکلت‌های فلزی
 • پایپ و کیبل رک‌ها
 • عملیات اجرایی ساختمان‌های
 • بخش مواد خام
 • پوسته الکترودسازی
 • پست اصلی برق
 • ساختمان کوره
 • ریخته‌گری
 • تولید
 • دی داست
 • بارگیری
 • ساختمان سرندها
 • تونل کابل ساختمان اصلی